Επικοινωνία
     
Κώστας Άχχας (Σιδηροκατασκευές) Λτδ

Βιομηχανική Περιοχή Τ.Κ. 12792, Γέρι,
2200, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: +357 22488310, +357 99428678

Φαξ: +357 22488229

Άτομο Επικοινωνίας: Κώστας Άχχας
 
     
Copyright © 2012-2022    | Powered & Web Design by Oncyprus